Exposeren op het Havenfestival IJmuiden 2014?

Ook dit jaar worden kunstenaars en amateurkunstenaars uitgenodigd om in de inspirerende omgeving van het Havenfestival te exposeren op een locatie bij de Trawlerkade. 

U kunt uw werk laten aansluiten bij het thema van het festival, maar u mag de bezoekers ook verrassen met alles wat past in de bijzondere omgeving van haven en kade.

Wilt u uw werk ook tentoonstellen tijdens het Havenfestival? Meldt u zich dan vrijblijvend aan. Er zal een selectie worden gemaakt van circa 10 tot 15 kunstenaar uit diverse disciplines en de geselecteerde deelnemers worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek en een bezoek op locatie. 

Er wordt op en voor het havenfestival veel publiciteit gemaakt voor de expositie. Daarnaast krijgen de deelnemers een vermelding met een of meer afbeeldingen en tekst en een link naar uw website op de website van www.havenfestivalijmuiden.nl.

U kunt zich aanmelden met naam, adres, telefoonnummer(s), discipline en korte omschrijving van uw werk, link naar uw website  en/of e-mail ons enkele relevante afbeeldingen (met vermelding van  afmetingen).

Stuur uw aanvraag om deel te nemen en/of verzoek om meer informatie naar  Ronald of Petra kunstopdekade@gmail.com.

Editie 2014: 'IJmond verbindt"

Na een aantal evaluatierondes met organisatie, sponsors, bezoekers en vrijwilligers is gebleken dat het terugbrengen van het festival in 2013 van 2 dagen naar 1 dag door alle partijen zeer positief is ontvangen.

De hele festivalzaterdag was nog voller en diverser dan gewoonlijk. Het bleef de hele dag gezellig druk op de kade. Geschat wordt dat er zo’n 15.000 bezoekers zijn geweest en er heeft geen enkel incident plaats gevonden.

Vanwege deze positieve reacties is het daarom ook de intentie om het festival in 2014 weer op één dag te houden, te weten op zaterdag 30 augustus.Schrijf dus maar vast in uw agenda!

Bij de organisatie borrelen de ideeën voor een nieuwe eendaagse editie al weer flink op. Met het thema 'IJmond verbindt' worden in 2014 opnieuw de banden met de Noordelijke IJmond aangehaald. Er wordt nu nagedacht welke invulling hier concreet aan gegeven kan worden.

Wilt u nog even nagenieten van het Havenfestival 2013? Kijk dan op de facebookpagina van het festival. Hier staan foto’s, filmpjes en artikels over de afgelopen editie.

De techniektoren

Op zaterdag 31 augustus 2013 vond de 10e editie van het Havenfestival plaats op de Trawlerkade in de haven van IJmuiden. Dit IJmondiale festival had dit jaar als thema ‘IJmond maakt’.  Een belangrijk onderdeel van het festival was en is de samenwerking met het onderwijs in de regio IJmond.

Aanleiding voor dit project is het huidige en steeds urgentere belang van techniekonderwijs.  Het imago van dit type onderwijs kan een boost gebruiken. Er  is de komende jaren veel werk te vinden binnen de technieksector. De regio IJmond, en veel bedrijven hierbinnen, kampen  steeds meer met een nijpend tekort aan personeel,  techniekstudenten en leerlingen. 

Het Havenfestival wil graag laten zien wat het primair onderwijs in de IJmond aan techniek doet. Tenslotte wordt hier de interesse voor techniek in de basis gewekt bij de leerlingen. In 2008 schonk Tata Steel een techniektoren aan alle basisscholen in de IJmond, met als doel het promoten en stimuleren van techniekonderwijs binnen het primair onderwijs.

Dit jaar wordt middels een gezamenlijk project inzichtelijk gemaakt wat er aan techniekonderwijs in de regio IJmond gedaan wordt op de lagere scholen. Op onder andere de Triangel, het Tweespan, de Boekanier, de Westbroek, de Zeester, de Jan Campertschool en de Vlinder werd in augustus een gezamenlijk project uitgevoerd. Op deze dagen werkten de bovenbouwklassen van deze scholen tegelijkertijd met hun techniektoren.

Een verslag hiervan is hieronder te zien.

 

Foto's

Fotografe Cecile Wierink maakte een prachtige fotoreportage van het Havenfestival 2013.

Alle foto's zijn te bekijken via onze mediapagina.

Heeft u ook mooie foto's gemaakt tijdens het Havenfestival en wilt u deze met ons delen? Mail ons: info@havenfestivalijmuiden.nl of post ze op onze Facebookpagina: www.facebook.com/havenfestival

We hebben een winnaar!!

Gert Jan Maas uit Velsen-Noord is de gelukkige winnaar van de minicruise naar Newcastle. De prijs is beschikbaar gesteld door DFDS Seaways.

Tijdens de pontverbinding van Beverwijk naar IJmuiden - speciaal in de vaart gebracht voor het Havenfestival - deed Maas met verschillende anderen mee aan de Love Boat Quiz. De IJmuidense Rondvaart stelde ook nog een aantal rondvaarten beschikbaar. 

We wensen alle winnaars een behouden vaart!

Overschrijvingsproblemen bij Jantjes actie

Heeft u problemen met het invoeren van uw e-mailadres bij het overboeken van uw Jantjes bijdrage?

Sommige banken accepteren het @ teken niet in de omschrijving bij de overboeking.

Geen nood!! Gebruik dan in plaats van het @ teken de letters at. Dus bijvoorbeeld in plaats van jantje@dankuwel.nl typt u jantjeatdankuwel.nl.

Zo komt alles goed en dingt u gewoon mee naar die mooie prijs!

Even voorstellen: onze ambassadeurs!

Deze IJmondianen steken niet onder stoelen of banken dat ze warm lopen voor het Havenfestival.

Het Havenfestival zoekt Jantjes!

Wij vragen van u een kleine bijdrage en geven u er een fantastisch festival voor terug!